Các cấu trúc ngữ pháp quyển 1 giáo trình hán ngữ

21/09/2022

Các cấu trúc ngữ pháp quyển 1 giáo trình Hán ngữ

Cấu trúc 1 : Trợ từ 吗 ở cuối câu hỏi

… 吗 ?

Có … không ?

Đây là trợ từ nghi vấn đứng cuối câu hỏi để hỏi răng có cái gì không. Cùng xem ví dụ phía dưới để hiểu rõ nét :

你好吗 ?

Nǐ hǎo ma ?

Bạn có khỏe không ?

你的工作好吗 ?

Nǐ de gōngzuò hǎo ma ?

Công việc của bạn có ổn không ?

cac-cau-truc-ngu-phap-quyen-1-giao-trinh-han-ngu

Cấu trúc 2 :

太 + tính từ + 了

… quá !

Cấu trúc này biểu thị một cái gì đó quá . Ví dụ như trời nóng quá, lạnh quá, bạn khỏe quá …

太好了

Tài hǎo le

Tốt quá rồi

太热了

Tài rè le

Nóng quá

Cấu trúc 3 :

不太 + tính từ / động từ tâm lí

Không … lắm !

Nghĩa là không cái gì đó lắm, mang ý nghĩa không được tốt

我的中文不太好

Wǒ de zhōngwén bù tài hǎo

Tiếng Trung của tôi không được tốt lắm

Leave a Comment