Các họ của người Việt trong tiếng Trung

21/09/2022

Các họ của người Việt trong tiếng Trung

Các họ thường dùng trong tiếng Trung

Họ Trần Họ Dương Họ Triệu Họ Hoàng
陈 Chén 杨 Yáng 赵 Zhào 黄 Huáng
Họ Lí Họ Vương Họ Trương Họ Lưu
李 Lǐ 王 Wáng 张 Zhāng 刘 Liú
Họ Chu Họ Ngô Họ Từ Họ Tôn
周 Zhōu 吴 Wú 徐 Xú 孙 Sūn
Họ Hà Họ Quách Họ Mã Họ La
何 Hé 郭 Guō 马 Mǎ 罗 Luō
Họ Hồ Họ Châu Họ Cao Họ Lâm
胡 Hú 朱 Zhū 高 Gāo 林 Lín
Họ Hàn Họ Đường Họ Phùng Họ Vu
韩 Hán 唐 Táng 冯 Féng 于 Yú
Họ Lê Họ Thường Họ Võ (Vũ) Họ Kiều
黎 Lí 常 Cháng 武 Wǔ 乔 Qiáo
Họ Lương Họ Tống Họ Trịnh Họ Tạ
梁 Liáng 宋 Sòng 郑 Zhèng 谢 Xiè
Họ Long Họ Vạn Họ Đoàn Họ Lôi
龙 Lóng 万 Wàn 段 Duàn 雷 Léi
Họ Hạ Họ Lại Họ Cung Họ Văn
贺 Hè 赖 Lài 龚 Gōng 文 Wén
Họ Tiền Họ Thang Họ Doãn Họ Dịch
钱 Qián 汤 Tāng 尹 Yǐn 易 Yǐn
Họ Cố Họ Hầu Họ Thiệu Họ Mạnh
顾 Gù 侯 Hóu 邵 Shào 孟 Mèng

MỘT SỐ HỌ THƯỜNG GẶP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Tiếng Việt Tiếng Trung
Bùi Péi
Cao 高  Gāo
Đàm 谭  Tán
Đặng Dèng
Nguyễn Ruǎn
Trần 陈  Chén
Đỗ 杜 
Đoàn 段  Duàn
Dương Yáng
Lăng Líng
Lương Liáng
Lưu Liú
Nghiêm Yán
Ngô 吴 
Phạm 范  Fàn
武 
Tống Sòng
苏 
Quách Guō
Trương Zhāng
Phan Pān
Trịnh 郑  Zhèng
Vương 王  Wáng
Triệu 赵  Zhào
Tạ 谢  Xiè
Lương Liáng
Lưu Liú
Nghiêm Yán

Leave a Comment