GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG TRUNG

1. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân được không ?请你自我介绍一下.qǐng nǐ zì wǒ jiè shào yī xià .☘️☘️☘️☘️2.Hãy để tôi tự giới thiệu bản thân.让我来介绍一下自己.ràng wǒ lái jiè shào yī xià zì jǐ☘️☘️☘️☘️3. Bạn tên gì ?你叫什么名字 ?nǐ jiào shén me míng zì ?☘️☘️☘️☘️4. Tôi tên Cao Minh我叫高明。wǒ jiào gāo míng 。☘️☘️☘️☘️5.Bạn đến từ đâu你从哪里来的?/你是哪国人?nǐ cóng nǎ lǐ lái de ? / nǐ shì nǎ guó rén ?☘️☘️☘️☘️6. Bạn bao nhiêu tuổi ?你多大了 ?nǐ duō dà le ?☘️☘️☘️☘️7. Sinh nhật bạn vào ngày mấy ?你的生日是什么时候?nǐ de shēng rì shì shén me shí hòu ?☘️☘️☘️☘️8. Bạn sinh ra ở đâu ?你出生在哪里 ?nǐ chū shēng zài nǎ lǐ ?☘️☘️☘️☘️9.Bạn đang sống ở đâu ?你现在住在哪里?nǐ xiàn zài zhù zài nǎ lǐ ?☘️☘️☘️☘️10. Bạn đã sống ở đây bao lâu rồi ?你在这里住多久了?nǐ zài zhè lǐ zhù duō jiǔ le ?☘️☘️☘️☘️11. Bạn làm nghề gì ?你做什么工作?nǐ zuò shén me gōng zuò ?☘️☘️☘️☘️12. Bạn đã kết hôn chưa ?你结婚了吗 ?nǐ jié hūn le ma ?☘️☘️☘️☘️13. Gia đình bạn có mấy người ?你家有几口人?nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén ?☘️☘️☘️☘️14. Bạn có anh chị em không ?你有兄弟姐妹吗?nǐ yǒu xiōng dì jiě mèi ma ?

Leave a Comment