Học tiếng Trung qua bài hát Bến Thượng Hải

21/09/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Bến Thượng Hải

Bài hát Bến Thượng Hải (tiếng trung:上海滩, pinyin: Shànghǎi tān) là nhạc phim của bộ phim cùng tên đươc phát sóng lần đầu tiên vào năm 1980 và ngay lập tức chứng minh được sức ảnh hưởng của mình. Bộ phim cũng được phát sóng nhiều lần ở các đài truyền hình Trung Quốc cũng như phủ sóng mạnh mẽ ở các quốc gia châu Á. Nội dung phim xoay quanh những vấn đề nóng bỏng của thời đại, những sự biến động của xã hội, lòng yêu nước, tình yêu, tình cảm bạn bè… Chính vì thế, ca từ của bài hát cũng chất chứa nhiều nỗi niềm, thể hiện sự từng trải của nhân vật trước thăng trầm của cuộc sống.

Vậy hôm nay hãy cùng Yêu tiếng Trung học tiếng Trung qua bài hát Bến Thượng Hải này nhé!

Lời bài hát Bến Thượng Hải: tiếng Trung, phiên âm, nghĩa tiếng Việt

Nhà viết nhạc: Cố Gia Huy
Đặt lời ( tiếng Quảng Đông): Hoàng Triêm
Ca sĩ biểu diễn: Diệp Lê Nghi

浪奔浪流
làng bēn làng liú
Sóng dâng, sóng trào

万里涛涛江水永不休
wànlǐ tāo tāo jiāngshuǐ yǒng bùxiū
Ngàn dặm sông nước vẫn không ngừng chảy

淘尽了世间事
táo jǐnle shìjiān shì
Đã rửa đi hết mọi sự thế gian

混作滔滔一片潮流
hùnzuò tāotāo yīpiàn cháoliú
Thành một dòng triều lưu mênh mông, hỗn tạp

是喜 是愁
shì xǐ shì chóu
Là niềm vui hay nỗi buồn

浪里分不清欢笑悲忧
làng lǐ fēn bù qīng huānxiào bēi yōu
Trong sóng ấy ta không thể phân biệt được là vui hay buồn

成功 失败
chénggōng shībài
Thành công thất bại

浪里看不出有未有
làng lǐ kàn bù chū yǒu wèi yǒu
Trong sóng nhìn không ra là không hay có

爱你恨你问君知否
ài nǐ hèn nǐ wèn jūn zhī fǒu
Yêu em, hận em, hỏi người có hay?

似大江一发不收
shì dàjiāng yī fà bù shōu
Như sông lớn, một khi trôi sẽ không trở lại

转千弯转千滩
zhuǎn qiān wān zhuǎn qiān tān
Qua ngàn khúc, qua ngàn bến

亦未平复此中争斗
yì wèi píngfù cǐ zhōng zhēngdòu
Anh vẫn chìm đắm trong sự đấu tranh

Điệp khúc 1

淘尽了世间事
táo jǐnle shìjiān shì
Đã rửa hết mọi sự thế gian

混作滔滔一片潮流
hùnzuò tāotāo yīpiàn cháoliú
Thành một dòng triều lưu mênh mông, hỗn tạp

是喜 是愁
shì xǐ shì chóu
Là niềm vui hay nỗi buồn

浪里分不清欢笑悲忧
làng lǐ kàn bù chū yǒu wèi yǒu
Trong sóng nhìn không ra là không hay có

成功 失败
chénggōng shībài
Thành công, thất bại

浪里看不出有未有
làng lǐ kàn bù chū yǒu wèi yǒu
Trong sóng không nhìn ra là không hay có

爱你恨你问君知否
ài nǐ hèn nǐ wèn jūn zhī fǒu
Yêu em, hận em, hỏi người có hay

似大江一发不收
shì dàjiāng yī fà bù shōu
Như sông lớn, một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại

转千弯转千滩
zhuǎn qiān wān zhuǎn qiān tān
Qua ngàn khúc, qua ngàn bến

亦未平复此中争斗
yì wèi píngfù cǐ zhōng zhēngdòu
Anh vẫn chìm đắm trong sự đấu tranh

又有喜又有愁
yòu yǒuxǐ yòu yǒu chóu
Có cả niềm vui có cả nỗi buồn

就算分不清欢笑悲忧
jiùsuàn fēn bù qīng huānxiào bēi yōu
Cho dù không phân biệt được niềm vui và nỗi buồn

仍愿翻百千浪
réng yuàn fān bǎi qiān làng
Vẫn nguyện rẽ trăm ngàn sóng

在我心中起伏够
zài wǒ xīnzhōng qǐfú gòu
Những thăng trầm trong lòng tôi đã đủ rồi

Điệp khúc 2

爱你恨你 问君知否
ài nǐ hèn nǐ wèn jūn zhī fǒu
Yêu em, hận em, hỏi người có hay?

似大江一发不收
shì dàjiāng yī fà bù shōu
Như sông lớn, một khi trôi đi sẽ không trở lại

转千弯转千滩
zhuǎn qiān wān zhuǎn qiān tān
Qua ngàn khúc, qua ngàn bến

亦未平复此中争斗
yì wèi píngfù cǐ zhōng zhēngdòu
Anh vẫn chìm đắm trong sự đấu tranh

又有喜又有愁
yòu yǒuxǐ yòu yǒu chóu
Có cả niềm vui có cả nỗi buồn

就算分不清欢笑悲忧
jiùsuàn fēn bù qīng huānxiào bēi yōu
Cho dù không phân biệt được niềm vui và nỗi buồn

仍愿翻 百千浪
réng yuàn fān bǎi qiān làng
Vẫn nguyện rẽ trăm ngàn sóng

在我心中起伏够
zài wǒ xīnzhōng qǐfú gòu
Những thăng trầm trong tim tôi đã đủ rồi

仍愿翻 百千浪
réng yuàn fān bǎi qiān làng
Vẫn nguyện rẽ trăm ngàn sóng

在我心中起伏够
zài wǒ xīnzhōng qǐfú gòu
Những thăng trầm trong tim tôi đã đủ rồi

Học từ mới tiếng Trung qua bài hát Bến Thượng Hải

上海 Shànghǎi Thượng Hải
tān bến
làng sóng
涛涛 tāo tāo cuồn cuộn
不休 bùxiū không ngừng
世间 shìjiān thế gian
潮流 cháoliú thủy triều, trào lưu
niềm vui
chóu nỗi ưu tư, nỗi lo
成功 chénggōng thành công
失败 shībài thất bại
看不出 kàn bù chū không nhìn ra
ài yêu
hèn ghét
大江 dàjiāng sông lớn
一发不收 yī fà bù shōu cho đi mà không nhận lại
争斗 zhēngdòu tranh đấu
分不清 fēn bù qīng không thể phân biệt được
起伏 qǐfú thăng trầm
yuàn nguyện ý, sẵn lòng
fān lộn, xoay

Leave a Comment