HỌC TIẾNG TRUNG QUA TRUYỆN NGỤ NGÔN 

21/09/2022

HỌC TIẾNG TRUNG QUA TRUYỆN NGỤ NGÔN

CÓ PHÚC ĂN THỊT

吃肉的福气

chī ròu de fú qì

☘️一个地主买了一块猪肉,让长工拿着。长工没有留神,肉被几条野狗掉跑了。地主生气的大骂长工,让长工把肉追回来,可那几条野狗早已不见踪影了,长工无奈地说:“东家,我们长工一年到头吃不上一回肉,你就一次不吃,这有什么要紧的呢 “?
yī gè dì zhǔ mǎi le yī kuài zhū ròu ,ràng cháng gōng ná zhè.cháng gōng méi yǒu liú shén , ròu bèi jǐ tiáo yě gǒu diào pǎo le 。 dì zhǔ shēng qì de dà mà cháng gōng , ràng cháng gōng bǎ ròu zhuī huí lái , kě nà jǐ tiáo yě gǒu zǎo yǐ bù jiàn zōng yǐng le , cháng gōng wú nài dì shuō : “ dōng jiā , wǒ men cháng gōng yī nián dào tóu chī bù shàng yī huí ròu , nǐ jiù yī cì bù chī , zhè yǒu shén me yào jǐn de ne “?
 Một địa chủ mua một miếng thịt lợn , bảo người hầu cầm lấy . Người hầu không để ý cẩn thận nên thịt bị mấy chú chó hoang tha đi mất . Địa chủ tức giận mắng mỏ người hầu , bảo anh ta đuổi theo lấy lại thịt . Thế Nhưng , sớm đã không thấy bóng dáng mấy chú chó hoang kia đâu , người hầu bất đắc dĩ nói ” ông chủ à , người hầu chúng tôi quanh năm suốt tháng không ăn nổi một lần thịt , ông chỉ không ăn có một lần thôi , Có gì gấp gáp đâu chứ ?”
☘️地主怒气冲冲地说: “你们吃不着肉,是因为你们没有那个福气。”长工听了,不慌不忙地笑着说:“这么说,刚才那几条野狗同你一样有福气啦 。
 dì zhǔ nù qì chōng chōng de shuō : “ nǐ men chī bù zhuó ròu , shì yīn wèi nǐ men méi yǒu nà gè fú qì 。 ” cháng gōng tīng le , bù huāng bù máng de xiào zhe shuō : “ zhè me shuō , gāng cái nà jǐ tiáo yě gǒu tóng nǐ yī yàng yǒu fú qì lā 。
 Địa chủ tức giận đùng đùng nói “chúng mày không ăn được thịt là vì chúng mày không có cái phúc đấy “. Nói như vậy thì ,mấy chú chó vừa rồi cũng có phúc như ông nhỉ ?”
☘️道理: “ 长工从地主的话中得出:能吃肉就有福汽,由此推出地主与那几条野狗都有福气,有力地讽刺了蛮横的地主。
 dào lǐ : “ cháng gōng cóng dì zhǔ de hùa zhōng dé chū : néng chī ròu jiù yǒu fú qì , yóu cǐ tuī chū dì zhǔ yǔ nà jǐ tiáo yě gǒu dōu yǒu fú qì , yǒu lì de fěng cì le mán héng di dì zhǔ 。
 Đạo lý : từ lời nói của địa chủ , người hầu hiểu : được ăn thịt chín là có phúc , vậy nên anh ta rút ra rằng địa chủ và mấy chú chó hoang kia đều có phúc , bím ai tên địa chủ thô bạo kia một cách đanh thép .
Bài viết được tham khảo nhiều nguồn

Leave a Comment