Kỳ thi năng lực tiếng Trung HSK – Biện pháp phòng ngừa cho người nước ngoài học tiếng Trung

21/09/2022

 

Kỳ thi năng lực tiếng Trung HSK – Biện pháp phòng ngừa cho người nước ngoài học tiếng Trung

01 HSK là gì?

Kỳ thi năng lực tiếng Trung (gọi tắt là HSK) là kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc tế được thiết lập để kiểm tra trình độ tiếng Trung của những người nói tiếng Trung không phải là bản ngữ (bao gồm cả người nước ngoài, Hoa kiều và các ứng viên là người thiểu số Trung Quốc).

HSK được thiết kế và phát triển bởi Trung tâm khảo thí năng lực tiếng Trung của Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh, bao gồm bài kiểm tra năng lực tiếng Trung cơ bản [gọi tắt là HSK (cơ bản)], bài kiểm tra trình độ tiếng Trung sơ cấp và trung cấp [viết tắt là HSK (sơ cấp và trung cấp) và nâng cao Bài kiểm tra trình độ tiếng Trung [viết tắt là HSK] (cao hơn)〕.

Nói một cách đơn giản thì có HSK cấp 1, HSK cấp 2, HSK cấp 3, HSK cấp 4, HSK cấp 2, HSK cấp 6, cấp độ đầu tiên là cấp độ 1, cấp độ khó nhất là cấp độ 6 tương đương với tiếng Trung. kỳ thi tuyển sinh đại học.

HSK thường xuyên được tổ chức hàng năm tại Trung Quốc và nước ngoài, những người đạt tiêu chuẩn quy định trong kỳ thi có thể đạt được “Chứng chỉ năng lực tiếng Trung” của cấp độ tương ứng. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thành lập Ủy ban Kiểm tra Năng lực Tiếng Trung Quốc gia, có toàn quyền lãnh đạo Kỳ thi Năng lực Tiếng Trung và cấp Chứng chỉ Năng lực Tiếng Trung.

Tính đến năm 2017, có 860 trung tâm luyện thi HSK trên khắp thế giới, bao gồm 530 trung tâm khảo thí ở nước ngoài đặt tại 112 quốc gia và 330 trung tâm khảo thí trong nước đặt tại 71 thành phố.

02 Không nói nhiều, nhìn hình

Yếu tố độ khó: một sao

HSK Cấp độ 1 có toàn bộ điểm là 200, nghe là 100 và đọc là 100. Giáo trình cần nắm vững 150 từ vựng, nếu bạn bắt đầu từ nền tảng số 0 thì sẽ mất khoảng 30 giờ.

Yếu tố độ khó: một sao

HSK Cấp độ 2 với số điểm tối đa là 200, 100 cho phần nghe và 100 cho phần đọc. Đề thi cấp 2 có độ khó cao hơn một chút so với đề thi cấp 1 nhưng kỹ năng diễn đạt bằng miệng của học sinh vẫn chưa đủ, đề cương cần nắm vững 300 từ vựng, nếu bắt đầu từ nền tảng số 0 thì sẽ mất khoảng 60. giờ.

Yếu tố độ khó: hai sao

HSK cấp độ 3, với điểm tuyệt đối là 300, 100 cho phần nghe, 100 cho phần đọc và 100 cho phần viết.

Giáo trình cần nắm vững 600 từ vựng, nếu bạn bắt đầu học từ nền tảng số 0 thì có lẽ bạn cần

120 giờ.

Các học viên đã vượt qua kỳ thi HSK cấp 3 đã cải thiện đáng kể kỹ năng diễn đạt bằng miệng, có thể đáp ứng được giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

Yếu tố độ khó: ba sao

HSK Cấp độ 4, với điểm tối đa là 300, 100 cho phần nghe, 100 cho phần đọc và 100 cho phần viết.

Giáo trình yêu cầu 1200 từ vựng để nắm vững, nếu bạn bắt đầu từ nền tảng số 0, bạn sẽ mất khoảng 180 giờ.

Học sinh đã vượt qua HSK Cấp 4 có thể tự do bày tỏ suy nghĩ của mình và có thể bắt đầu học thử các lớp học bằng tiếng Trung.

Yếu tố độ khó: bốn sao

HSK Cấp độ 5, với điểm tuyệt đối là 300, 100 cho phần nghe, 100 cho phần đọc và 100 cho phần viết.

Giáo trình cần nắm vững 2500 từ vựng, nếu bạn bắt đầu từ nền tảng số 0 thì sẽ mất khoảng 240 giờ.

Học viên thi HSK cấp 5 đã nắm được 2500 từ vựng giao tiếp hàng ngày, nếu đi du lịch thì thoải mái làm bài.

Yếu tố độ khó: năm sao

HSK Cấp độ 6, với điểm tuyệt đối là 300, 100 cho phần nghe, 100 cho phần đọc và 100 cho phần viết.

Giáo trình cần nắm vững 5000 từ vựng, trong đề thi sẽ có các từ vựng nâng cao như thành ngữ, thành ngữ, có các bài toán chỉnh sửa câu hỏi khó nhất, tương đương với độ khó của đề thi tuyển sinh đại học Trung Quốc.

Cấp độ 6 rất khó và cần nhiều thời gian để chuẩn bị, thời gian mất bao lâu là khác nhau ở mỗi người.

Leave a Comment