MẪU CÂU MUA HOA QUẢ Ở CHỢ TRUNG QUỐC

 

☘️1.前面有一个水果摊, 我们买点儿水果吧 ?qián miàn yǒu yī gè shuǐ guǒ tān , wǒ mén mǎi diǎn ér shuǐ guǒ bā ?Đằng trước có một quầy bán hoa quả ,bọn mình mua một ít hoa quả đi .☘️2. 好啊,你想买点儿什么水果 ?hǎo ā , nǐ xiǎng mǎi diǎn ér shén me shuǐ guǒ ?Được thôi, Bạn muốn mua loại nào ?☘️3.我想吃苹果和香蕉,你呢 ?wǒ xiǎng chī píng guǒ hé xiāng jiāo , nǐ ne ?Tớ muốn mua một ít táo và chuối còn cậu ?☘️4.那我们买点儿苹果吧,我也想吃苹果。nà wǒ mén mǎi diǎn ér píng guǒ bā , wǒ yě xiǎng chī píng guǒ 。Vậy thì bọn mình mua một táo đi, tớ cũng muốn ăn táo .☘️5. 你好,请问苹果多少钱一斤 ?nǐ hǎo , qǐng wèn píng guǒ duō shǎo qián yī jīn ?Chào bác ,cho cháu hỏi bao nhiêu tiền 1 cân táo ạ ?☘️6 国光苹果五块钱一斤,富士的三块钱一斤。你想要哪种 ?guó guāng píng guǒ wǔ kuài qián yī jīn , fù shì de sān kuài qián yī jīn 。 nǐ xiǎng yào nǎ zhǒng ?6 táo Mỹ năm tệ một cân , táo Phú Sĩ 3 tệ một cân, cháu muốn mua loại nào ?☘️7.我们要国光苹果吧,要两斤。wǒ mén yào guó guāng píng guǒ bā , yào liǎng jīn 。Cháu muốn mua táo Mỹ ,lấy cho cháu hai cân.☘️8. 好的,您还要点儿什么 ?hǎo de , nín hái yào diǎn ér shén me ?Được ,cháu còn muốn mua gì nữa không ?☘️9. 橘子呢?多少钱一斤?jú zǐ ne ? duō shǎo qián yī jīn ?Còn quýt thì sao ?bao nhiêu tiền một cân ạ ?☘️10.橘子八块。jú zǐ bā kuài 。Quýt 8 tệ một cân .☘️11.八块,太贵了!bā kuài , tài guì le !8 tệ ,đắt thế ạ !☘️12.这橘子很新鲜,八块钱一斤不贵。zhè jú zǐ hěn xīn xiān , bā kuài qián yī jīn bù guì 。Quýt này tươi lắm ,8 tệ một cân không đắt đâu .☘️13.能便宜一点儿吗?néng biàn yí yī diǎn ér ma ?Bác có thể bán rẻ hơn một chút được không ?☘️14.那…..七块钱一斤吧。怎么样?nà . . . . . qī kuài qián yī jīn bā 。 zěn me yàng ?Vậy…7 tệ một cân được chứ ?☘️15.好的,我要一斤。hǎo de , wǒ yào yī jīn 。Được, lấy cho cháu một cân .☘️16.好的,稍等。hǎo de , shāo děng 。Được, cháu đợi một lát .☘️17.一共多少钱 ?yī gòng duō shǎo qián ?Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ ?☘️18.一共十七。yī gòng shí qī 。Tổng cộng hết 17 tệ .☘️19.嗯,给您二十块钱 。èn , gěi nín èr shí kuài qián 。Vâng ,Đây là 20 tệ ạ .☘️20. 好的,找您三块,水果您拿好。hǎo de , zhǎo nín sān kuài , shuǐ guǒ nín ná hǎo 。Được rồi ,trả lại cháu ba tệ này, đồ của cháu đây nhé .☘️21.好的,谢谢您,再见。hǎo de , xiè xiè nín , zài jiàn 。Vâng, cảm ơn bác, tạm biệt .Bài viết được tham khảo nhiều nguồn

Leave a Comment