MẪU CÂU XIN THÔI VIỆC BẰNG TIẾNG TRUNG 

21/09/2022

MẪU CÂU XIN THÔI VIỆC BẰNG TIẾNG TRUNG 

1.由于个人原因,我不能在这儿工作了。
yóu yú gè rén yuán yīn , wǒ bù néng zài zhè ér gōng zuò le 。
☘️Do lý do cá nhân, tôi không thể làm việc ở đây nữa .
2.我希望被调到离家更近的办事处。
wǒ xī wàng bèi tiáo dào lí jiā gèng jìn de bàn shì chù 。
☘️Tôi hi vọng được điều đến văn phòng gần nhà hơn .
3.我下个月退休了.
wǒ xià gè yuè tuì xiū le .
☘️Tháng sau tôi nghỉ hưu rồi .
4.我升职的消息让大家惊喜。
wǒ shēng zhí de xiāo xī ràng dà jiā jīng xǐ 。
☘️Tin tôi thăng chức khiến mọi người ngạc nhiên .
5.我希望公司会考虑我的升迁。
wǒ xī wàng gōng sī huì kǎo lǜ wǒ de shēng qiān 。
☘️Tôi hi vọng công ty cân nhắc việc thăng chức của tôi .
6.我突然有急事要马上回国.
☘️Tôi đột nhiên có việc gấp phải lập tức về nước.
wǒ tū rán yǒu jí shì yào mǎ shàng huí guó
7.整天要上班工作,我太累了,想多多休息。
zhěng tiān yào shàng bān gōng zuò , wǒ tài léi le , xiǎng duō duō xiū xī 。
☘️Cả ngày phải đi làm ,tôi quá mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi nhiều hơn .
8.总经理,我可以跟你谈一谈吗 ?
zǒng jīng lǐ , wǒ kě yǐ gēn nǐ tán yī tán ma ?
☘️Tổng giám đốc ,Tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không ?
9. 我辞职的原因不是因为公司的,是我个人的问题 。
wǒ cí zhí de yuán yīn bù shì yīn wèi gōng sī de , shì wǒ gè rén de wèn tí 。
☘️Lý do tôi từ chức không phải vì công ty ,đó là vấn đề cá nhân của tôi .
10.我的身体不适合这份工作 。
wǒ de shēn tǐ bù shì hé zhè fèn gōng zuò 。
☘️Sức khỏe của tôi không phù hợp với công việc này .
11.我在公司工作 得很愉快,也很想继续干下去。不过,最近我感觉压力非常大,晚上非常失眠,一到白天就一直想睡。
wǒ zài gōng sī gōng zuò dé hěn yú kuài , yě hěn xiǎng jì xù gān xià qù 。 bù guò , zuì jìn wǒ gǎn jué yā lì fēi cháng dà , wǎn shàng fēi cháng shī mián , yī dào bái tiān jiù yī zhí xiǎng shuì 。
☘️Tôi làm việc ở công ty rất vui vẻ, cũng rất muốn tiếp tục làm ,nhưng gần đây tôi cảm thấy áp lực vô cùng lớn ,tối thường xuyên mất ngủ, cứ đến ban ngày thì lại buồn ngủ .
12.我不想因为我个人的原因影响到公司的业务进度 。
wǒ bù xiǎng yīn wèi wǒ gè rén de yuán yīn yǐng xiǎng dào gōng sī de yè wù jìn dù 。 .
☘️Tôi không muốn vì nguyên nhân cá nhân mà ảnh hưởng đến tiến độ nghiệp vụ của công ty.
Bài viết được tham khảo nhiều nguồn

Leave a Comment