TIẾNG TRUNG NGÀNH MAY MẶC 

21/09/2022

TIẾNG TRUNG NGÀNH MAY MẶC

 

☘️1.在织机换轴前,把经轴沙运到,不让织机空等。zài zhī jī huàn zhóu qián , bǎ jīng zhóu shā yùn dào , bù ràng zhī jī kōng děng 。Trước khi thay trục , phải mang trục sợi đến trước , không được để máy may trống không .☘️2.给我看看服装加工的工艺。gěi wǒ kàn kàn fú zhuāng jiā gōng de gōng yì 。Cho tôi xem kỹ thuật may một chút .☘️3.半成品弄好了,可以 送到车间开始车缝了。bàn chéng pǐn nòng hǎo le , kě yǐ sòng dào chē jiān kāi shǐ chē féng le 。Bán thành phẩm đã làm xong rồi , có thể đưa đến các phân xưởng bắt đầu tiến hành may.☘️4.车缝之前和之后都要留一段小结吧。chē féng zhī qián hé zhī hòu dōu yào liú yī duàn xiǎo jié bā 。Trước khi và sau khi mai điều cần để dư một đoạn chỉ may thừa .☘️5.这里要将一边的缝份减去六毫米左右。zhè lǐ yào jiāng yī biān de féng fèn jiǎn qù liù háo mǐ zuǒ yòu 。Chỗ này cần cắt đi một bên viền may khoảng 6 mm.☘️6.要先判断一下哪边倒,这样再确定剪掉哪一边。yào xiān pàn duàn yī xià nǎ biān dǎo , zhè yàng zài què dìng jiǎn diào nǎ yī biān 。Cần xem bên nào bị lệch , rồi mới xác định các bớt đi bên đó đi .☘️7.车缝完毕后,将缝份压烫向一边。chē féng wán bì hòu , jiāng féng fèn yā tàng xiàng yī biān 。Sau khi may xong , miết viền vải may về một bên.☘️8.在正面进行车缝明线。zài zhèng miàn jìn xíng chē féng míng xiàn 。Tiến hành may đường may lộ chỉ ở mặt phải .☘️9.要翻到正面车缝,而不是在反面直接车缝。yào fān dào zhèng miàn chē féng , ér bù shì zài fǎn miàn zhí jiē chē féng 。Cần lật sang mặt phải để may, chứ không may trực tiếp ở mặt trái .☘️10.将一片缝份修剪掉三分之一。jiāng yī piàn féng fèn xiū jiǎn diào sān fēn zhī yī 。Cắt bớt 1/3 một bên Viền may

Leave a Comment