Từ vựng tiếng Trung chủ đề truyền hình và phát thanh

21/09/2022

Từ vựng tiếng Trung chủ đề truyền hình và phát thanh

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu từ vựng chủ đề truyền hình và phát thanh. Bài học bao gồm hệ thống từ vựng và mẫu câu liên quan. Cùng Yêu tiếng Trung tìm hiểu nhé!!!

Mục lục

tu-vung-tieng-trung-chu-de-truyen-hinh-va-phat-thanh

Từ vựng

STT Nghĩa Chữ Hán Phiên âm
1  ăngten tivi 电视天线 Diànshì tiānxiàn
2  bản tin buổi sáng 早晨新闻 Zǎochén xīnwén
3  bản tóm tắt tin tức 新闻概要,新闻简报 Xīnwén gàiyào, xīnwén jiǎnbào
4  bản tin thời sự của đài truyền hình 电视新闻报道 Diànshì xīnwén bàodào
5  bảng chương trình truyền hình 电视节目单 Diànshì jiémù dān
6  bảng chương trình phát thanh 广播节目单 Guǎngbò jiémù dān
7  (bản tin) dự báo thời tiết 气象报告 Qìxiàng bàogào
8  băng video 录像磁带 Lùxiàng cídài
9  băng stereo 立体声磁带 Lìtǐshēng cídài
10  băng video (caset) 盒式录像带 Hé shì lùxiàngdài
11  băng từ ghi âm 录音磁带 Lùyīn cídài
12  biên tập bản thảo truyền hình 电视稿编辑 Diànshì gǎo biānjí
13  biên soạn chương trình 节目的编排 Jiémù dì biānpái
14  biên tập bản thảo phát thanh 广播稿编辑 Guǎngbò gǎo biānjí
15  bình luận viên truyền hinh 电视评论家 Diànshì pínglùn jiā
16  bình luận phát thanh 广播评论 Guǎngbò pínglùn
17  camera giám sát 监视器 Jiānshì qì
18  biểu diễn được phát trực tiếp 现场直播的表演 Xiànchǎng zhí bō de biǎoyǎn buổi
19  chương trình 节目 Jiémù
20  chương trình đặc biệt 特别节目 Tèbié jiémù
21  chương trình âm nhạc 音乐节目 Yīnyuè jiémù
22  chương trình giải trí 娱乐性节目 Yúlè xìng jiémù
23  chương trình thời sự 新闻节目 Xīnwén jiémù
24  chương trình văn hóa 文化节目 Wénhuà jiémù
25  chương trình thương mại 商业节目 Shāngyè jiémù
26  chương trình truyền hình 电视节目 Diànshì jiémù
27  chương trình phát theo yêu cầu 点播节目 Diǎn bò jiémù
28  chương trình phỏng vấn 采访节目 Cǎifǎng jiémù
29  chương trình tọa đàm (talk show) 访谈节目 Fǎngtán jiémù
30  chương trình phát thanh 无线电节目 Wúxiàndiàn jiémù
31  chương trình phát liên tiếp 连播节目 Liánbò jiémù
32  đài truyền hình cáp 有线电视台 Yǒuxiàn diànshìtái
33  đài phát thanh nước ngoài 外国电台 Wàiguó diàntái
34  đài truyền hình trung ương 中央电视台 Zhōngyāng diànshìtái
35  đài truyền hình tỉnh 省电电视台 Shěng diàn diànshìtái
36  đài phát thanh tư nhân 私人广播电台 Sīrén guǎngbò diàntái
37  đài FM 调频广播电台 Tiáopín guǎngbò diàntái
38  đạo diễn 导演 Dǎoyǎn
39  diễn viên nghiệp dư 业余演员 Yèyú yǎnyuán
40  đĩa CD 激光唱片 Jīguāng chàngpiàn
41  đầu video 放像机 Fàngxiàngjī
42  đĩa ca nhạc 音乐唱片 Yīnyuè chàngpiàn
43  đĩa nhạc kịch 歌剧唱片 Gējù chàngpiàn
44  đĩa hình 影碟 Yǐngdié
45  đĩa hát dung lượng lớn, đĩa LP 秘闻唱片 Mìwén chàngpiàn
46  đĩa hát stereo 立体声唱片 Lìtǐshēng chàngpiàn
47  đèn hình TV 电视摄像管、电视显像管 Diànshì shèxiàng guǎn, diànshì xiǎnxiàngguǎn
48  hình ảnh TV 电视图像 Diànshì túxiàng
49  kênh 频道 Píndào
50  đưa tin 新闻报道 Xīnwén bàodào
51  đưa tin tổng hợp 综合新闻报道 Zònghé xīnwén bàodào
52  đoàn hợp xướng đài phát thanh 广播合唱团 Guǎngbò héchàng tuán
53  ghi âm 录音 Lùyīn
54  ghi âm trực tiếp 实况录音 Shíkuàng lùyīn
55  ghi âm trên băng, thu băng 磁带录音 Cídài lùyīn
56  ghi hình, quay phim 摄像 Shèxiàng
57  ghi truyền hình 电视录像 Diànshì lùxiàng
58  ghi hình tại chỗ 实况录像 Shíkuàng lùxiàng
59  giám sát viên 监督 Jiāndū
60  giám đốc ban chương trình 节目部经理 Jiémù bù jīnglǐ

Mẫu câu

Chữ Hán

A:您为什么关闭电视?

B:有时电视上的广告数量实在难以承受!

A:老实说,他们的表演不是很有趣。您要重新打开电视吗?

B:我会的,我知道我们能看到什么。 VTV3上有一个新的娱乐节目。

A:那是与主持人一起在娱乐频道上采访名人的人吗?

B:是的,就是这样。

Phiên âm 

A: Nín wèishéme guānbì diànshì?

B: Yǒushí diànshì shàng de guǎnggào shùliàng shízài nányǐ chéngshòu!

A: Lǎoshí shuō, tāmen de biǎoyǎn bùshì hěn yǒuqù. Nín yào chóngxīn dǎkāi diànshì ma?

B: Wǒ huì de, wǒ zhīdào wǒmen néng kàn dào shénme. VTV3 shàng yǒu yīgè xīn de yú yuè jiémù.

A: Nà shì yǔ zhǔchí rén yīqǐ zài yúlè píndào shàng cǎifǎng míngrén de rén ma?

B: Shì de, jiùshì zhèyàng.

Dịch nghĩa

A: Sao cậu lại tắt tivi đi thế?

B: Đôi lúc, các chương trình quảng cáo trên tivi khiến người ta thấy khó chịu!

A: Thú thật, mình thấy chúng cũng không mấy thú vị. Cậu muốn bật lại tivi chưa đấy?

B: Mình bật ngay đây. Mình biết bọn mình có thể xem chương trình gì rồi. Có một chương trình giải trí mới trên VTV3 đấy. 

A: Đó có phải là chương trình trên kênh giải trí mà người dẫn chương trình thường phỏng vấn những người nổi tiếng không?

B: Chính nó đấy.

Leave a Comment