TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ VĂN PHÒNG PHẨM

21/09/2022

Văn phòng phẩm là những vật phẩm đơn giản để phục vụ cho học tập cũng như công việc văn phòng. Những vật dụng quá quen thuộc này với mỗi chúng ta nhưng có bao giờ bạn gặp tình huống không thể chỉ mặt đọc tên món đồ mình đang cần tìm?

Cùng Yêu tiếng Trung học ngay Từ vựng theo chủ đề Văn phòng phẩm nhé!

Từ vựng tiếng Trung chủ đề văn phòng phẩm

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1 Người buôn bán văn phòng phẩm 文具商 Wénjù shāng
2 Văn phòng phẩm 文具 Wénjù
3 Bút chì 铅笔 Qiānbǐ
4 Bút máy 钢笔 Gāngbǐ
5 Bút lông 毛笔 Máobǐ
6 Bút vẽ 画笔 Huàbǐ
7 Bút nến màu (bút sáp) 蜡笔 Làbǐ
8 Bút màu 彩色笔 Cǎisè bǐ
9 Bút bi 圆珠笔 Yuánzhūbǐ
10 Bút chì bấm 活动铅笔 Huódòng qiānbǐ
11 Bút để ký 签名笔 Qiānmíng bǐ
12 Bút chấm mực 蘸水笔 Zhàn shuǐbǐ
13 Bút dạ quang 荧光笔 Yíngguāng bǐ
14 Bút lông ngỗng 鹅管笔 É guǎn bǐ
15 Bút kiểu ngòi pháo 芯式笔 Xīn shì bǐ
16 Phấn viết 粉笔 Fěnbǐ
17 Chổi quét sơn, quét vôi 排笔 Pái bǐ
18 Bút than 炭笔 Tàn bǐ
19 Mực 墨水 Mòshuǐ
20 Mực các bon 炭素墨水 Tànsù mòshuǐ
21 Mực tàu 墨汁 Mòzhī
22 Hộp mực (có đựng bông thấm mực để chấm viết) 墨盒 Mòhé
23 Nghiên 砚台 Yàntai
24 Giá bút 笔架 Bǐjià
25 Ống bút 笔筒 Bǐtǒng
26 Bốn vật quí trong thư phòng (bút, mực, giấy, nghiên) 文房四宝 Wénfángsìbǎo
27 Giấy Zhǐ
28 Giấy vẽ 画纸 Huà zhǐ
29 Giấy màu 彩纸 Cǎizhǐ
30 Giấy có nếp nhăn 绉纹纸 Zhòu wén zhǐ
31 Giấy bản 毛边纸 Máobiānzhǐ
32 Giấy nến 蜡光纸 Là guāng zhǐ 
33 Giấy tuyên thành 宣纸 Xuānzhǐ
34 Giấy viết thư 信纸 Xìnzhǐ
35 Phong bì 信封 Xìnfēng
36 Giấy đánh máy 打字纸 Dǎzì zhǐ
37 Giấy than 复写纸 Fùxiězhǐ
38 Giấy in (photocopy) 复印纸 Fùyìn zhǐ
39 Cái chặn giấy  镇纸 Zhènzhǐ
40 Sách chữ mẫu để tập viết 习字帖 Xízì tiě
41 Sách bài tập 练习本 Liànxí běn
42 Sách làm văn 作文本 Zuòwén běn
43 Vở ghi, sổ ghi 笔记本 Bǐjìběn
44 Sổ nhật ký 日记本 Rìjì běn
45 Sổ giấy rời 活页本 Huóyè běn
46 Kẹp (cặp) giấy rời 活页夹 Huóyè jiá
47 Tập giấy rời 活页簿纸 Huóyè bù zhǐ
48 Bút xóa 改正笔 Gǎizhèng bǐ
49 Mực xóa 改正液 Gǎizhèng yè
50 Thước kẻ thẳng 直尺 Zhí chǐ
51 Ê ke  三角尺 Sānjiǎo chǐ
52 Thước đo độ  量角器 Liángjiǎoqì
53 Cục tẩy, gôm 像皮  Xiàng pí
54 Lưỡi lam 刀片 Dāopiàn
55 Đồ chuốt chì 卷笔刀 Juàn bǐ dāo
56 Dao rọc giấy 裁纸刀 Cái zhǐ dāo
57 Hồ keo 浆糊 Jiāng hú
58 Compa 圆规 Yuánguī
59 Bàn tính 算盘 Suànpán
60 Máy tính 计算器 Jìsuàn qì
61 Máy tính điện tử 电子计算器 Diànzǐ jìsuàn qì
62 Hộp đồ dùng học tập 文具盒 Wénjù hé
63 Cặp sách 书包 Shūbāo
64 Ghim, cái kẹp giấy 回形针 Huíxíngzhēn
65 Đinh ghim 大头针 Dàtóuzhēn
66 Đinh mũ 图钉 Túdīng
67 Giấy dán 黏贴纸 Zhāntiē zhǐ
68 Keo trong suốt 透明胶 tòumíng jiāo
69 Keo dán hai mặt 双面胶 Shuāng miàn jiāo
70 Cái cặp kẹp tài liệu 文件夹 Wénjiàn jiā
71 Túi đựng tài liệu 文件袋 Wénjiàn dài
72 Bản thép để khắc chữ (viết chữ trên giấy nến) 刻字钢板 Kēzì gāngbǎn
73 Bút sắt (để viết giấy nến) 铁笔 Tiěbǐ
74 Giấy nến 蜡纸 Làzhǐ
75 Ruy băng 色带 Sè dài
76 Mực in 油墨 Yóumò
77 Ghim đóng sách 订书钉 Dìng shū dīng
78 Máy đóng sách 订书机 Dìng shū jī
79 Máy đục lỗ 打孔机 Dǎ kǒng jī
80 Máy đánh chữ 打字机 Dǎzìjī
81 Máy in ronéo 油印机 Yóuyìn jī
82 Máy photocopy 复印机 Fùyìnjī
83 Máy vi tính 计算机 Jìsuànjī
84 Bàn tính dùng để dạy học 教学算盘 Jiàoxué suànpán
85 Tiêu bản côn trùng 昆虫标本 Kūnchóng biāoběn
86 Bản đồ treo tường 教学挂图 Jiàoxué guàtú
87 Bản đồ 地图 Dìtú
88 Tấm bản đồ 地图板 Dìtú bǎn
89 Bản đồ ba chiều 立体地图 Lìtǐ dìtú
90 Quả địa cầu 地球仪 Dìqiúyí
91 Sổ ghi thông tin 通讯录 Tōngxùn lù
92 Album tem 集邮本 Jíyóu běn
93 Album ảnh 相册 Xiàngcè
94 Sổ ký tên 签名册 Qiānmíng cè
95 Dụng cụ hội họa 绘画仪器 Huìhuà yíqì
96 Chất liệu màu 颜料 Yánliào
97 Chất liệu màu nước 水彩颜料 Shuǐcǎi yánliào
98 Vải để vẽ 油画布 Yóuhuà bù
99 Bảng pha màu 调色板 Tiáo sè bǎn
100 Dao trộn thuốc màu 调色刀 Tiáo sè dāo
101 Bàn trộn thuốc màu 调色碟 Tiáo sè dié
102 Bảng vẽ 画板 Huàbǎn
103 Giá vẽ 画架 Huàjià
104 Tượng thạch cao 石膏像 Shígāo xiàng
105 Người mẫu 模特儿 Mótè ér
106 Dao điêu khắc 雕刻刀 Diāokè dāo
107 Hộp mực dấu 印台 Yìntái
108 Mực dấu 印泥 Yìnní
109 Hộp đựng con dấu 印盒 Yìn hé
110 Mực in 印油 Yìnyóu
111 Mực màu 彩色油墨 Cǎisè yóumò
112 Mực tàu màu đỏ 珠墨 Zhū mò
113 Bát rửa bút 洗笔盂 Xǐ bǐ yú
114 Dao khắc chữ triện 篆刻刀 Zhuànkè dāo
115 Cái kéo 剪刀 Jiǎndāo
116 Khung gương (kính) 镜框 Jìngkuāng
117 Dụng cụ để lau bảng  工具察白板 gongjuchabaiban
118 Bút lông ngỗng 鹅管笔 É guǎn bǐ
119 Bút lông 毛笔 Máobǐ
120 Bút màu 彩色笔 Cǎisè bǐ

Leave a Comment