Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành vận tải

Vận tải, một lĩnh vực không thể thiếu trong nền kinh tế hiện đại. Vận tải phát triển, thúc đẩy giao thương quốc tế cùng sự phát triển của cả một nền kinh tế. Vậy vận tải tiếng Trung là gì? Cùng Yêu tiếng Trung bỏ túi ngay list tổng hợp về từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Vận tải dưới đây nhé!

tu-vung-tieng-trung-chuyen-nganh-van-tai

1. Từ vựng liên quan tới ngành vận tải

Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
an toàn 安全 ānquán
bảng kê khai vận phí 运费清单 yùnfèi qīngdān
chi trả 支付 zhīfù
cước phí trả sau 运费到付 yùnfèi dào fù
cước phí trả trước 运费预付 yùnfèi yùfù
cước vận tải 运费率 yùnfèi lǜ
đại lý vận chuyển 船务代理人 chuán wù dàilǐ rén
danh sách đóng gói 包装清单 bāozhuāng qīngdān
dỡ hàng 卸货 xièhuò
hàng hóa 货物 huòwù
hàng hóa linh tinh 杂货 záhuò
hàng khô 干货 gānhuò
hóa đơn có ghi chú 不清洁提单 bù qīngjié tídān
hóa đơn trơn 清洁提单 qīngjié tídān
hợp đồng vận chuyển 运送契约 yùnsòng qìyuē
liên kết vận chuyển 联合运输 liánhé yùnshū
linh kiện 零件 língjiàn
lộ trình 专程 zhuānchéng
miễn phí vận chuyển 运费免除 yùnfèi miǎnchú
ngành vận tải 运输业 yùnshū yè
người nhận hàng 收货人 shōu huò rén
người thầu vận tải hàng hóa 运输代理人 yùnshū dàilǐ rén
người vận chuyển 承运人 chéngyùn rén
nhân viên bốc dỡ hàng 装卸工人 zhuāngxiè gōngrén
phí bảo quản hàng hóa 货物保管费 huòwù bǎoguǎn fèi
phí vận chuyển 运费 yùnfèi
phí vận chuyển hàng hóa 货物运费 huòwù yùnfèi
phiếu vận chuyển 托运单 tuōyùn dān
phương thức chi trả 支付方式 zhīfù fāngshì
phương thức giao hàng 交货方式 jiāo huò fāngshì
phương thức vận chuyển 运输方式 yùnshū fāngshì
phương tiện vận chuyển 运输工具 yùnshū gōngjù
thời gian giao hàng 交货时间 jiāo huò shíjiān
tiền hoa hồng 佣金 yōngjīn
tốc độ 速度 sùdù
tuyến đường 线路 xiànlù
tuyến đường chính 干线 gànxiàn
vận chuyển 运送 yùnsòng
vận chuyển hàng hóa 货物运输 huòwù yùnshū
vận chuyển ngắn 小运转 xiǎo yùnzhuǎn
vận chuyển theo tuyến đường ngắn nhất 短途运输 duǎntú yùnshū
vận đơn 提货单 tíhuò dān
vận đơn có vấn đề 有疑问提单 yǒu yíwèn tídān
văn phòng vận chuyển hàng hóa 货运办公室 huòyùn bàngōngshì
vận tải 运输 yùnshū
xếp hàng 装货 zhuāng huò

2. Tiếng Trung về việc đóng gói hàng hóa

bao bì xuất khẩu 出口用包装 chūkǒu yòng bāozhuāng
cẩn thận đồ dễ vỡ 小心易碎 xiǎoxīn yì suì
đã bị ẩm 已受潮 yǐ shòucháo
đã bị vỡ 已有破损 yǐ yǒu pòsǔn
đã có hiện tượng bị mốc 已有发霉现象 yǐ yǒu fāméi xiànxiàng
đóng bao 用袋装 yòng dàizhuāng
đóng gói miễn phí 装箱免费 zhuāngxiāng miǎnfèi
đóng gói trong thùng giấy 用纸箱包装 yòng zhǐxiāng bāozhuāng
đóng gói trong thùng gõ 用木箱包装 yòng mù xiāng bāozhuāng
đóng thành kiện 用捆包 yòng kǔnbāo
dùng dây bó lại 用绳捆 yòng shéngkǔn
giữ khô ráo 保持干燥 bǎochí gānzào
giữ thẳng 保持直立 bǎochí zhílì
hàng dạng khí 气体货物 qìtǐ huòwù
hàng dạng lỏng 液体货物 yètǐ huòwù
hàng dễ cháy 易燃货物 Yì rán huòwù
hàng dễ mục rữa 易腐烂货物 yì fǔlàn huòwù
hàng loại cứng 硬货物 yìng huòwù
hàng loại mền 软货物 ruǎn huòwù
không được làm rơi 不可掉落 bùkě diàoluò
kiện hàng miễn phí 捆包免费 kǔnbāo miǎnfèi
vận chuyển cẩn thận 小心搬运 xiǎoxīn bānyùn

3. Tiếng Trung ngành vận tải: vận tải đường bộ

bưu cục 邮局 yóujú
cảng container 货柜港口 huòguì gǎngkǒu
container 集装箱 jízhuāngxiāng
kiện hàng 包裹 bāoguǒ
vận chuyển bằng container 集装箱运输 jízhuāngxiāng yùnshū
vận chuyển đường bộ 陆运 lùyùn
vận chuyển qua đường bưu điện 邮政运输 yóuzhèng yùnshū
xe chạy đường ngắn 短途客车 duǎntú kèchē
xe chở hàng 货运车 huòyùn chē
xe chuyển phát nhanh 直达快车 zhídá kuàichē
xe đường dài 长途快车 chángtú kuàichē
xe tải 卡车 kǎchē

4. Tiếng Trung ngành vận tải: Đường sắt

chuyển chuyển bằng đường sắt 铁路运输 tiělù yùnshū
đường sắt 铁路 tiělù
ga tàu 火车站 huǒchē zhàn
giấy gửi hành lý 行李寄存正 xínglǐ jìcún zhèng
hành lý gửi theo xe 托运的行李 tuōyùn de xínglǐ
hóa đơn hành lý 行李票 xínglǐ piào
sân ga 发车站台 fāchē zhàntái
tàu hỏa 火车 huǒchē
tuyến đường sắt 铁路线路 tiělù xiànlù
tuyến đường sắt chính 铁路干线 tiělù gànxiàn
xe vận chuyển hành lý 行李运送车 xínglǐ yùnsòng chē

5. Tiếng Trung ngành Vận tải: Đường thủy

bến cảng 港口 gǎngkǒu
bến phà 渡口 dùkǒu
cảng đến 到达港 dàodá gǎng
chuyển tàu 转船 zhuǎn chuán
đại lý tàu biển 运货代理商 yùn huò dàilǐ shāng
đường biển 航道 hángdào
hãng tàu 航行 hángxíng
khu vực sát bến cảng 停泊处 tíngbó chù
lệ phí neo tàu 啶泊费 dìngbó fèi
tàu vận chuyển thẳng 直达船 zhídáchuán
thuyền viên  船员 chuányuán
vận chuyển bằng đường biển 海运 hǎiyùn
vận chuyển bằng hình thức thuê tàu 租船运输 zūchuán yùnshū
vận chuyển bằng thuê tàu định kỳ 定期租船 dìngqí zūchuán
vận chuyển bằng thuê tàu theo lộ trình 定成租船 dìngchéng zūchuán
vận chuyển đường sông 内河航运 nèihé hángyùn
vận chuyển theo tuyến 班轮运输 bānlún yùnshū

6. Tiếng Trung ngành Vận tải: Vận tải đường hàng không

đường trên không 空中通道 kōngzhōng tōngdào
máy bay 飞机 fēijī
máy bay lên thẳng 直升飞机 zhíshēng fēijī
máy bay chờ hàng 运输机 yùnshūjī
tốc độ giao hàng 交货速度 jiāohuò sùdù
tỷ lệ tổn thất hàng hóa 花无破损率 huāwú pòsǔn lǜ
vận chuyển bằng đường hàng không 空运 kōngyùn
vận chuyển theo hình thức bao trọn chuyến bay 包机运输 bāojī yùnshū
vận chuyển theo tuyến đường bay định sẵn 班机运输 bānjī yùnshū
vận đơn hàng không 空运单 kōngyùn dān

7. Hội thoại mẫu

A: 你好,我方有一批货要运到越南。

Nǐ hǎo, wǒ fāng yǒu yī pī huò yào yùn dào yuènán.

Chào ông, bên tôi có một lô hàng muốn vận chuyển đến Việt Nam.

B: 你好, 你们通常采用何种货运方式?

Nǐ hǎo, nǐmen tōngcháng cǎiyòng hé zhǒng huòyùn fāngshì?

Chào ông, các ông thường dùng phương thức vận chuyển nào?

A: 我们一般是直达船。

Wǒmen yībān shì zhídáchuán.

Chúng tôi thường dùng tàu vận chuyển thẳng.

B: 可是从这到你放那边港口没有直达船,货物必须装至上海转船。你放可以接受吗?

Kěshì cóng zhè dào nǐ fàng nàbiān gǎngkǒu méiyǒu zhídáchuán, huòwù bìxū zhuāng zhì Shànghǎi zhuǎnchuán. Nǐ fàng kěyǐ jiēshòu ma?

Nhưng mà từ đây đến cảng của các ông không có tàu vận chuyển thẳng nên hàng hóa bắt buộc phải chuyển tàu tại Thượng Hải. Các ông đồng ý chứ?

A: 如果弄不到直达船,我方可以同意转运。

Rúguǒ nòng bù dào zhídáchuán, wǒ fāng kěyǐ tóngyì zhuǎnyùn.

Nếu như không thể thuê được tàu vận chuyển thẳng, chúng tôi có thể đồng ý trung chuyển.

A: 因为我们必须在下个月将这批货送到客户那里,所以我们想把装船日期定好。

Yīnwèi wǒmen bìxū zài xià gè yuè jiāng zhè pī huò sòngdào kèhù nàlǐ, suǒyǐ wǒmen xiǎng bǎ zhuāngchuán rìqí dìnghǎo.

Bởi vì chúng tôi phải giao số hàng này đến tay khách vào tháng sau nên chúng tôi muốn xác định rõ ngày giờ vận chuyển hàng.

B: 由于近来舱位很紧,推迟装船时不能避免的。但我们向你保证在月底货物将到港口。

Yóuyú jìnlái cāngwèi hěn jǐn, tuīchí zhuāngchuán shí bùnéng bìmiǎn de. Dàn wǒmen xiàng nǐ bǎozhèng zài yuèdǐ qián huòwù jiāng dào gǎngkǒu.

Bởi vì gần đây khoang tàu hàng có hạn, việc chậm trễ vận chuyển là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng chúng tôi đảm bảo với các ông rằng hàng sẽ đến cảng trước cuối tháng này.

A: 好的。货物的运费该由谁来负担?

Hǎo de. Huòwù de yùnfèi gāi yóu shéi lái fùdān?

Được. Thế phí phí vận chuyển do ai chịu trách nhiệm?

B: 我方负担出口关税和其他的手续费。贵方将负担一切运输费用。

Wǒ fāng fùdān chūkǒu guānshuì hé qítā de shǒuxù fèi. Guìfāng jiāng fùdān yīqiè yùnshū fèiyòng.

Bên tôi chịu trách nhiệm phí thuế quan và các thủ tục khác. Quý công ty sẽ chịu toàn bộ phí vận chuyển.

A: 希望货物无损地到目的港。

Xīwàng huòwù wúsǔn de dào mùdì gǎng.

Hy vọng hàng hóa không bị hư hỏng, an toàn đến cảng.

B: 你可以放心,货物装运前都经过严格检验。

Nǐ kěyǐ fàngxīn, huòwù zhuāngyùn qián dōu jīngguò yángé jiǎnyàn.

Ông yên tâm, hàng hóa trước khi vận chuyển đều được kiểm tra nghiêm ngặt.

Leave a Comment