Từ vựng tiếng Trung môn bóng bàn

21/09/2022

Từ vựng tiếng Trung môn bóng bàn

Bóng bàn là một trong những môn thể thao có thế mạnh ở Trung Quốc. Chơi bóng bàn giúp bạn cải thiện sức khỏe, năng động và hoạt bát hơn. Hôm nay hãy cùng Yêu tiếng Trung tìm hiểu từ vựng tiếng Trung môn bóng bàn nhé.

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1 Bóng bàn 乒乓球 pīngpāng qiú
2 Bàn bóng bàn 乒乓台 pīngpāng tái
3 Mặt bàn 台面 táimiàn
4 Nửa bàn bên trái 左半区 zuǒ bàn qū
5 Nửa bàn bên phải 右半区 yòu bàn qū
6 Góc bàn 台角 tái jiǎo
7 Mép bàn 台边 tái biān
8 Lưới wǎng
9 Giá lưới 网架 wǎng jià
10 Vợt bóng bàn 球拍 qiú pāi
11 Thân vợt 拍身 pāi shēn
12 Vợt mút 海绵拍 hǎimián pāi
13 Vợt cao su 橡胶拍 xiàngjiāo pāi
14 Cách cầm vợt chuẩn 正确握拍法 zhèngquè wò pāi fǎ
15 Cách cầm vợt dọc 直拍握法 zhí pāi wò fǎ
16 Cách cầm vợt ngang 横拍握法 héng pāi wò fǎ
17 Tay cầm vợt 执拍手 zhí pāishǒu
18 Tay không cầm vợt 不执拍手 bù zhí pāishǒu
19 Vào trận 上场 shàngchǎng
20 Phát bóng 发球 fāqiú
21 Phát bóng kỹ thuật 巧妙发球 qiǎomiào fāqiú
22 Người phát bóng 发球员 fāqiúyuán
23 Phát bóng hỏng 发球失误 fāqiú shīwù
24 Phát lại 重发 chóng fā
25 Đổi giao bóng 换发球 huàn fāqiú
26 Giao bóng thắng điểm trực tiếp 发球得分 fā qiú défēn
27 Bóng sạt mép bàn 擦边球 cābiānqiú
28 Bóng lăn qua lưới 滚网球 gǔn wǎng qiú
29 Bạt (vụt) đúp 连击 lián jí
30 Ra ngoài 出界  chūjiè
31 Chạm lưới 触网 chù wǎng
32 Bóng xoáy lên 上旋球 shàng xuàn qiú
33 Bóng xoáy chìm 下旋球 xià xuàn qiú
34 Bóng xoáy ngang 侧旋球 cè xuàn qiú
35 Bóng xoáy vòng cung 弧旋球 hú xuàn qiú
36 Bạt, đập 扣杀 kòu shā
37 Líp bóng thuận tay 正手抽球 zhèng shǒu chōu qiú
38 Líp bóng trái tay 反手抽球 fǎnshǒu chōu qiú
39 Vuốt bóng 拉球 lā qiú
40 Thả cao bóng 放高球 fàng gāoqiú
41 Đẩy, chặn (nửa volley) 推挡 tuī dǎng
42 Cắt gần 近削 jìn xuē
43 Bóng dài 长球 cháng qiú
44 Bóng ngắn 短球 duǎn qiú
45 Giật 提拉 tí lā
46 Bóng chếch nghiêng 斜线球 xié xiàn qiú
47 Tấn công nhanh gần bàn 近台快攻 jìn tái kuài gōng
48 Vụt lái 对抽 duì chōu
49 Phòng thủ xa bàn 远台防守 yuǎn tái fángshǒu
50 Cắt bóng trái tay xa bàn 反手远削 fǎn shǒu yuǎn xiāo
51 Tấn công hai bên 左右开弓 zuǒyòukāigōng
52 Vớt bóng 救险球 jiù xiǎn qiú
53 Đồng đội nam 男子团体 nánzǐ tuántǐ
54 Đồng đội nữ 女子团体 nǚzǐ tuántǐ
55 Đánh đơn 单打 dāndǎ
56 Đánh đôi 双打 shuāngdǎ
57 Đánh hỗn hợp nam nữ 混合双打 hùnhé shuāngdǎ
58 Tuyển thủ hạt giống 种子选手 zhǒngzǐ xuǎnshǒu

Leave a Comment