Từ vựng tiếng Trung về chủ đề tên các loại Gạo

21/09/2022

Từ vựng tiếng Trung về chủ đề tên các loại Gạo

Gạo là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho con người, bình quân 180 – 200 kg gạo/ người/ năm tại các nước châu á , khoảng 10 kg/ người/ năm tại các nước châu Mỹ. Tuy nhiên có bao giờ bạn thắc mắc Gạo tiếng Trung là gì? Bạn đã biết được tên những loại gạo nào bằng tiếng Trung? hãy cùng Yêu tiếng Trung tìm hiểu về từ vựng tiếng Trung về chủ đề tên các loại Gạo nhé.

1 Gạo 大米 dà mǐ
2 Gạo Bắc Hương 北香米 běi xiāng mǐ
3 Gạo hương cao lương 高粱米 gāo liang mǐ
4 Gạo kê 小米 xiǎo mǐ
5 Gạo kê vàng 黄米 huáng mǐ
6 Gạo lức 糙米 cāo mǐ
7 Gạo nếp thơm 阴米 yīn mǐ
8 Gạo sake 西谷米 xī gǔ mǐ
9 Gạo sake 西米 xī mǐ
10 Gạo sake 西国米 xī guó mǐ
11 Gạo sake 沙孤米 shā gū mǐ
12 Gạo tám 优质米 yōu zhì mǐ
13 Gạo tấm 碎米 suì mǐ
14 Gạo thơm 香米 xiāng mǐ
15 Gạo ý dĩ, gạo bo bo, gạo cườm 薏米 yì mǐ
16 Hạt thóc, hạt lúa 稻谷 dào gǔ
17 Thóc 稻米 Dào mǐ

Leave a Comment