Từ vựng Tiếng Trung về Internet

Ngày nay, Internet đã đi vào mọi ngóc ngách của đời sống con người. Bạn đã biết các từ vựng tiếng Trung về Internet nói thế nào chưa? Cùng Yêu tiếng Trung bỏ túi ngay danh sách tổng hợp dưới đây nhé!

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1 Xóa ảnh 删除该图片 Shānchú gāi túpiàn
2 Xin vui lòng nhập vào vốn đăng ký 请您输入注册资金 Qǐng nín shūrù zhùcè zījīn
3 Xin vui lòng nhập thông tin ngân hàng 请您输入开户行 Qǐng nín shūrù kāihù xíng
4 Xin vui lòng nhập thông tin giới thiệu về công ty 请您输入公司介绍 Qǐng nín shūrù gōngsī jièshào
5 Xin vui lòng nhập tên người đại diên 请您输入法人代表 Qǐng nín shūrù fǎrén dàibiǎo
6 Xin vui lòng nhập tên công ty 请您输入公司名称 Qǐng nín shūrù gōngsī míngchēng
7 Xin vui lòng nhập tài khoản ngân hàng 请您输入银行帐号 Qǐng nín shūrù yínháng zhànghào
8 Xin vui lòng nhập lĩnh vực kinh doanh 请您输入主要业务 Qǐng nín shūrù zhǔyào yèwù
9 Xin vui lòng lựa chọn số lượng nhân viên 请您选择雇员人数 Qǐng nín xuǎnzé gùyuán rénshù
10 Xin vui lòng lựa chọn loại hình công ty 请您选择公司性质 Qǐng nín xuǎnzé gōngsī xìngzhì
11 Xin vui lòng lựa chọn doanh thu hàng năm 请您选择年营业额 Qǐng nín xuǎnzé nián yíngyè é
12 Xin chào 您好 Nín hǎo
13 Website bảo mật 安全站点 Ānquán zhàndiǎn
14 Vui lòng nhập tài khoản 请您输入用户名 Qǐng nín shūrù yònghù míng
15 Vui lòng nhập mật khẩu 请您输入密码 Qǐng nín shūrù mìmǎ
16 Vui lòng đăng nhập 请登录 Qǐng dēnglù
17 Vật dụng xinh xắn 小商品 Xiǎoshāngpǐn
18 Trình duyệt 浏览器 Liúlǎn qì
19 Trang mạng 网页 Wǎngyè
20 Trang chủ 主页 Zhǔyè
21 Tin tức thương mại 商业资讯 Shāngyè zīxùn
22 Tin thương mại Việt Nam 越南商业快讯 Yuènán shāngyè kuàixùn
23 Tin ngành và tin nhanh thị trường 市场快讯和行业资讯 Shìchǎng kuàixùn hé hángyè zīxùn
24 Tin mua mới nhất Việt Nam 最新越南求购信息 Zuìxīn yuènán qiúgòu xìnxī
25 Tin mua mới nhất Việt Nam 最新越南求购信息 Zuìxīn yuènán qiúgòu xìnxī
26 Tin mua bán mới đăng 中国最新求购 Zhōngguó zuìxīn qiúgòu
27 Tin mới nhất 最新快讯 Zuìxīn kuàixùn
28 Tin mới nhất 最新资讯 Zuìxīn zīxùn
29 Tin mới nhất 最新快讯 Zuìxīn kuàixùn
30 Tin mới nhất 最新资讯 Zuìxīn zīxùn
31 Tìm trong gian hàng HOT 搜本旺铺 Sōu běn wàng pù
32 Tìm tất cả các trang 搜全站 Sōu quán zhàn
33 Thực phẩm 最新快讯 Zuìxīn kuàixùn
34 Thực phẩm 食品 Shípǐn
35 Thư mục 文件夹 Wénjiàn jiā
36 Thông tin cộng đồng 资讯社区 Zīxùn shèqū
37 Thoát 退出 Tuìchū
38 Thị trường 市场 Shìchǎng
39 Thành viên đăng nhập 会员登录 Huìyuán dēnglù
40 Thanh công cụ 工具栏 Gōngjù lán
41 Tạo giao diện doanh nghiệp, tạo dựng hình tượng doanh nghiệp 创建企业模版,展示企业形象 Chuàngjiàn qǐyè móbǎn, zhǎnshì qǐyè xíngxiàng
42 Tạo giao diện doanh nghiệp 创建企业模版 Chuàngjiàn qǐyè móbǎn
43 Tải lên 上传 Shàngchuán
44 Tài khoản 用 户 名 Yònghù míng
45 Sơ đồ  website 网站导航 Wǎngzhàn dǎoháng
46 Sản phẩm kỹ thuật số 数码家电 Shùmǎ jiādiàn
47 Sản phẩm kỹ thuật số 数码家电 Shùmǎ jiādiàn
48 Quay trở lại 后退 Hòutuì
49 Quản lý sản phẩm bán 管理供应产品 Guǎnlǐ gōngyìng chǎnpǐn
50 Quản lý gian hàng HOT 管理旺铺 Guǎnlǐ wàng pù
51 Quần áo trang sức 服装服饰 Fúzhuāng fúshì
52 Quần áo trang sức 服装服饰 Fúzhuāng fúshì
53 Quần áo trang sức 服装服饰 Fúzhuāng fúshì
54 Phòng hộ 化工 Huàgōng
55 Phòng hộ 安防 Ānfáng
56 Phân tích thị trường Việt Nam 越南市场分析 Yuènán shìchǎng fēnxī
57 Phân tích thị trường mới đăng 最新越南市场分析 Zuìxīn yuènán shìchǎng fēnxī
58 Nội thất trang trí 家装 Jiāzhuāng
59 Nội thất trang trí 家装 Jiāzhuāng
60 Nội dung dịch vụ 服务内容 Fúwù nèiróng
61 Nhà cung cấp uy tín 安全交易 Ānquán jiāoyì
62 Nhà cung cấp dịch vụ Internet 互联网服务提供商 Hùliánwǎng fúwù tígōng shāng
63 Nhà cung cấp 供应商专区 Gōngyìng shāng zhuānqū
64 Nguyên vật liệu 原材料 Yuáncáiliào
65 Nguyên vật liệu 原材料 Yuáncáiliào
66 Mỹ phẩm 美容 Měiróng
67 Mua 采购 Cǎigòu
68 Máy công cụ 家具 Jiājù
69 Máy công cụ 机械 Jīxiè
70 Máy chủ bảo mật 安全服务器 Ānquán fúwùqì
71 Mạng 网络 Wǎngluò
72 Liên kết 链接 Liànjiē
73 Internet 互联网 Hùliánwǎng
74 Hướng dẫn ban đầu cho người bán 卖家入门 Màijiā rùmén
75 Hóa chất công nghiệp 机械 Jīxiè
76 Hóa chất công nghiệp 化工 Huàgōng
77 Hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi chuyển giao thành quả khoa học, tuyển dụng 技术求助、交流,科研成果转让 Jìshù qiúzhù, jiāoliú, kēyán chéngguǒ zhuǎnràng
78 Hình ảnh không được để trống 图片不能为空 Túpiàn bùnéng wéi kōng
79 Hàng tạp hóa, gia dụng 家具百货 Jiājù bǎihuò
80 Hàng tạp hóa, gia dụng 家居百货 Jiājū bǎihuò
81 Hàng tạp hóa, gia dụng 家居百货 Jiājū bǎihuò
82 Hàng công nghiệp 工业品 Gōngyè pǐn
83 Hàng công nghiệp 工业品 Gōngyè pǐn
84 Gợi ý một số thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc 中国名企推荐 Zhōngguó míng qǐ tuījiàn
85 Giao dịch Việt-Trung 越中贸易通 Yuè zhōng màoyì tōng
86 Giao dịch trực tuyến an toàn 安全网上贸易 Ānquán wǎngshàng màoyì
87 Gian hàng hợp tác 合作商铺 Hézuò shāngpù
88 Gian hàng đã xác thực 商家认证 Shāngjiā rènzhèng
89 Dữ liệu 数据 Shùjù
90 Dữ liệu 数据 Shùjù
91 Doanh nghiệp mới tham gia, Công ty mới tham gia 最新企业 Zuìxīn qǐyè
92 Đồ gia dụng 食品 Shípǐn
93 Đồ gia dụng 家具 Jiājù
94 Điện tử 电子 Diànzǐ
95 Dịch vụ tuyển dụng kỹ thuật 技术人才服务 Jìshù réncái fúwù
96 Dịch vụ thành viên 会员服务 Huìyuán fúwù
97 Dịch vụ quảng cáo 推广服务 Tuīguǎng fúwù
98 Dịch vụ mua bán online 网络贸易服务 Wǎngluò màoyì fúwù
99 Dịch vụ cung cấp tin 行情信息服务 Hángqíng xìnxī fúwù
100 Địa chỉ website 网址 Wǎngzhǐ
101 Dệt may 纺织 Fǎngzhī
102 Dệt may 纺织 Fǎngzhī
103 Dấu trang 书签 Shūqiān
104 Dấu hai chấm (:) 冒号 Màohào
105 Dấu gạch chéo (/) 斜线 Xié xiàn
106 Danh sách thư mục 项目库 Xiàngmù kù
107 Danh sách thư mục 项目库 Xiàngmù kù
108 Đăng tin sản phẩm, theo dõi động thái tin mua bán, Tìm kiếm báo giá theo ngành, mở rộng các kênh mua bán sản phẩm 发布产品信息,动态供求发布跟踪, 拓展产品渠道 Fābù chǎnpǐn xìnxī, dòngtài gōngqiú fābù gēnzōng, tàzhǎn chǎnpǐn qúdào
109 Đăng tin mua 发布采购 Fābù cǎigòu
110 Đăng sản phẩm 发布产品 Fābù chǎnpǐn
111 Đăng ký 免费注册 Miǎnfèi zhùcè
112 Đăng doanh nghiệp 发布企业 Fābù qǐyè
113 Đăng doanh nghiệp 发布企业 Fābù qǐyè
114 Cung cấp kịp thời thông tin trong nganh, bám sát tình hình giá cả thị trường 及时把握行业动态实时跟踪价格行情 Jíshí bǎwò hángyè dòngtài shíshí gēnzōng jiàgé hángqíng
115 Công ty mới tham gia 最新企业 Zuìxīn qǐyè
116 Công cụ tìm kiếm 搜索引擎 Sōusuǒ yǐnqíng
117 Công cụ 工具 Gōngjù
118 Click vào đây để lấy lại mật khẩu 忘了密码怎么办?从这里找回 Wàngle mìmǎ zěnme bàn? Cóng zhèlǐ zhǎo huí
119 Chưa có tải khoản, click để đăng ký 如果您还不是会员?请立即 Rúguǒ nín hái bùshì huìyuán? Qǐng lìjí
120 Chủ đề, Chuyên trang 专题 Zhuāntí
121 Chủ đề, Chuyên trang 专题 Zhuāntí
122 Chủ đề HOT :热点专题 : Rèdiǎn zhuāntí
123 Chủ đề HOT 热点专题 Rèdiǎn zhuāntí
124 Chọn 选择 Xuǎnzé
125 Chăm sóc khách hàng 客服中心 Kèfù zhōngxīn
126 Blog 博客 Bókè
127 Bảo đảm quyền lợi người mua 买家保障 Mǎi jiā bǎozhàng
128 Báo cáo vi phạm 投诉举报 Tóusù jǔbào
129 Báo cáo 报告 Bàogào
130 Báo cáo 报告 Bàogào
131 Bao bì đóng gói 包装 Bāozhuāng
132 Bảng xếp hạng 排行榜 Páiháng bǎng
133 Ảnh rộng 950px, dung lượng bé hơn 200KB 图片宽度950px,大小不超过 200kb Túpiàn kuāndù 950px, dàxiǎo bù chāoguò 200kb
134 Ảnh rộng 150px, 80px chiều cao, dung lượng bé hơn 200KB 图片宽度150px,高度80px,大小不超过 200k Túpiàn kuāndù 150px, gāodù 80px, dàxiǎo bù chāoguò 200k

Leave a Comment