TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ SỞ THÍCH Phần 1

 

唱歌  chàng gē  Hát跳舞  tiào wǔ  Múa, khiêu vũ摄影 shè yǐng Nhiếp ảnh, chụp ảnh聊天儿 liáo tiān ér Tán ngẫu看书 kàn shū Đọc sách跑步 pǎo bù Chạy bộ听音乐 Tīng yīnyuè Nghe nhạc踢球 tī qiú Đá bóng下棋 xià qí Đánh cờ看电影 kàn diàn yǐng Xem phim健身 jiàn shēn Tập thể dục旅游 lǚ yóu Du lịch上网 shàngwǎng Lên mạng购物 gòuwù Mua sắm养花 yǎng huā Trồng hoa逛街 guàng jiē Dạo phố弹琴 tán qín Chơi đàn画画儿 huà huà ér Vẽ tranh拉二胡 lā èr hú Chơi đàn nhị轮滑 lún huá Trượt Patin骑车 qí chē Đạp xe đạp烹饪 pēng rèn Nấu ăn养宠物 yǎng chǒng wù Nuôi thú cảnh缝纫 féng rèn Cắt may刺绣 cì xiù Thêu织毛衣 zhī máo yī Đan áo len写作 xiě zuò Viết lách剪纸 jiǎn zhǐ Cắt giấy集邮jí yóu Sưu tầm tem睡觉 Shuìjiào Ngủ

Leave a Comment